XXVI SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE "POSTĘPY W ALERGOLOGII I PNEUMONOLOGII"
04-06 LISTOPADA 2021, KRAKÓW, OPERA KRAKOWSKA


PROGRAM NAUKOWY SYMPOZJUM04 LISTOPADA (CZWARTEK)
8:45-9:00
Otwarcie XXVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Kurzawiada - nieco inaczej".
Wykładowca: Prof. R. Kurzawa
9:00-10:00
SESJA INAUGURACYJNA
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Prof. A. Fal (Warszawa), Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)
Prof. Marek Kowalski - współtwórca polskiej alergologii. Wspomnienie. (15 min.)
Wykładowca: Prof. J. Kruszewski (Warszawa)
Przed..., w trakcie... i po... czyli jak COVID-19 wpłynęła w Polsce na:
Alergologię (15 min.)
Naukę (15 min.)
Ochronę zdrowia (15 min.)
Wykładowcy: Prof. K. Jahnz-Różk (Warszawa), Dr hab. P. Rzymski (Poznań), Prof. A. Fal (Warszawa)
10:00-10:45
PRO-CONTRA I
Odwieczny dylemat: IgE-zależna czy IgE niezależna alergia pokarmowa. Która jest klinicznie ważniejsza, kiedy i dlaczego?
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Prof. B. Rogala (Katowice)
Alergia IgE-niezależna (20 min.)
Wykładowca: Prof. M. Kaczmarski (Białystok)
Alergia IgE zależna (20 min.) 
Wykładowca: Prof. Z. Bartuzi (Bydgoszcz)
Dyskusja (5 min.)
10:45-11:15
SPOTKANIE Z EKSPERTEM I
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez IBSiS Biomed
Probiotyki i postbiotyki a programowanie mikrobiotyczne w dobie pandemii COVID-19 (25 min.)
Wykładowca: Prof. B. Cukrowska (Warszawa)
Dyskuja (5 min.)
11:15-11:30
Przerwa kawowa
11:30-12:00
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA I
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez CSL Behring
 Specyfika rozpoznania uleczenia wrodzonego obrzęku naczynioruchowego u dzieci (25 min.)
Wykładowca: Prof. E. Czarnobilska (Kraków)
Dyskuja (5 min.)
12:00-12:45
SESJA I
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Zentiva
Prowadzenie: Prof. Z. Bartuzi (Bydgoszcz)
Miejsce cyklezonidu w intensyfikacji leczenia przeciwzapalnego astmy (20 min.)
Wykładowca: Prof. M. Kulus (Warszawa)
Rola PAF w patomechanizmie pokrzywki i alergicznego nieżytu nosa (20 min.)
Wykładowca: Prof. B. Rogala (Katowice)
Dyskuja (5 min.)
12:45-13:15
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA  II
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Jak uniknąć błędów w prowadzeniu pacjentów z mukowiscydozą (25 min.)
Wykładowca: Prof. H. Mazurek (Rabka-Zdrój)
Dyskusja (5 min.)
13:15-14:00
Przerwa na lunch
14:00-14:30
SPOTKANIE Z EKSPERTEM II
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna - diagnostyka i leczenie w oparciu o przypadki kliniczne (25 min.)
Wykładowca: Dr A. Pogorzelski (Rabka-Zdrój)
Dyskusja (5 min.)
14:30-16:00
SESJA II
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Reckitt Benckizer
Prowadzenie: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)
Czy można zatrzymać nieuchronność marszu alergicznego? Znaczenie wybranych szczepów probiotycznych w hydrolizatach w rozwoju immunotolerancji u pacjentów z ABMK. 
Debata ekspertów (gastroenterolog, dermatolog, alergolog, pulmonolog) (85 min.)
Wykładowcy: Prof. M Trzeciak (Gdańsk), Dr hab. A. Horvath (Warszawa), Prof. P. Majak (Łódź), Dr Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój, Rzeszów)
Dyskusja (5 min.)
16:00-16:20
Przerwa kawowa
16:20-16:50
POLSKA NAUKA NA ŚWIECIE  I
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Astma wczesnodziecięca (25 min.)
Wykładowca: Dr hab. W. Feleszko (Warszawa)
Dyskusja (5 min.)
16:50-17:20
POLSKA NAUKA NA ŚWIECIE  II
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Uchwycić nieuchwytne czyli odkrywanie immunologicznego jądra ciemności (25 min.)
Wykładowca: Prof. P. Majak (Łódź)
Dyskusja (5 min.)
17:20-17:55
PRO-CONTRA  II
Adrenalina w alergologii – kontrowersje. Komu, kiedy, ile i jak ?
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Prof. Z. Bartuzi (Bydgoszcz)
Zawsze on-time (15 min.)
Wykładowca: Prof. J. Kruszewski (Warszawa)
Zawsze on-time, ale... (15 min.)
Wykładowca: Prof. E. Cichocka-Jarosz (Kraków)
Dyskusja (5 min.)
18:30-19:15
Msza Św. w intencji uczestników, wykładowców i chorych dzieci - Bazylika Mariacka w Krakowie

05 LISTOPADA (PIĄTEK)
8:00-9:00
WARSZTATY MOLEKULARNE
warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Diagnostyka molekularna dla początkujących (50 min.)
Prowadzenie: Dr Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój, Rzeszów)
Dyskusja i odpowiedzi na pytania (10 min.)
9:00-9:30
SPOTKANIE Z EKSPERTEM III
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Nestle Health Science
Wpływ HMO jako dodatku do mieszanek elementarnych dla dzieci z alergią na białko mleka krowiego (25 min.)
Wykładowca: Prof. B. Cukrowska (Warszawa)
Dyskuja (5 min.)
9:30-10:00
SESJA III
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Astra Zeneca
Wytyczne GINA 2021 – praktyczne możliwości zastosowania w codziennym życiu pacjenta (25 min.)
Wykładowca: Dr hab. J. Glück (Katowice)
Dyskusja (5 min.)
10:00-11:00
SESJA IV
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez HVD
Prowadzenie: prof. M. Kupczyk (Łódź)
Differential diagnostic of virus -induced and allergic asthma (30 min.)
Wykładowca: Prof. R. Valenta (Wiedeń)
Pułapki diagnostyki molekularnej w alergologii (25 min.)
Wykładowca: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój), Dr Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój, Rzeszów)
Dyskusja (5 min.)
11:00-11:15
Przerwa kawowa
11:15-12:15
SESJA  V
Wyzwania współczesnej alergologii
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Berlin-Chemie/Menarini
Prowadzenie: Prof. J. Kruszewski
Debata ekspertów (55 min.)
Prof. A. Lesiak (Łódź), Prof. P. Majak (Łódź)
Dyskusja (5 min.)
12:15-13:00
SESJA  VI
DEBATA: Terapia wziewna astmy 2021: nowe wytyczne GINA 2021, a nowe opcje terapeutyczne
sesja sponsorowana przez Novartis
Prowadzenie: Prof. M. Kupczyk (Łódź)
Co GINA 2021 mówi o leczeniu wziewnym astmy (15 min.)
Wykładowca: Dr R. Dobek (Warszawa)
Leki wziewne do podawania raz na dobę z perspektywy lekarza i pacjenta (15 min.)
Wykładowa: Dr. I. Kupryś-Lipińska (Łódź)
Podsumowanie (10 min.)
Wykładowca: Prof. M. Kupczyk (Łódź)
Dyskusja (5 min.)
13:00-13:30
SPOTKANIE Z EKSPERTEM  IV
wykład sponsorowany przez firmę Pfizer
Szczepienia przeciw pneumokokom u osób dorosłych z grup ryzyka (25 min.)
Wykładowca: Prof. A. Fal (Warszawa)
Dyskusja (5 min.)
13:30-14:15
Przerwa na lunch
14:15-14:45
GORĄCY TEMAT I
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Takeda Pharma
Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy – nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów w każdym wieku (25 min.)
Wykładowca: Prof. E. Czarnobilska (Kraków)
Dyskuja (5 min.)
14:45-16:20
POLSKA NAUKA NA ŚWIECIE  III     
Polski wkład w rozwój wiedzy o anafilaksji  
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Prof. B. Rogala (Katowice), Prof. J. Kruszewski (Warszawa)
Epidemiologia anafilaksji w populacji polskiej – 10 lat diagnostyki molekularnej w Klinice Alergologii IGiChP OT w Rabce-Zdroju (15 min.)
Wykładowca: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)
Nowy system oceny ciężkości przebiegu klinicznego anafilaksji (15 min.) 
Wykładowca: Dr Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój, Rzeszów)
Fenotypy i fenomeny anafilaksji (15 min.)
Wykładowca: Prof. P. Majak (Łódź)
Endotypy anafilaksji  a personalizacja profilaktyki i leczenia (15 min)
Wykładowca: Prof. J. Jerzyńska (Łódź)
Czynniki ryzyka anafilaksji dwufazowej i opornej na leczenie (15 min.)
Wykładowca: Prof. E. Cichocka-Jarosz (Kraków)
Podsumowanie – nowe spojrzenie na anafilaksję  AD 2021 (15 min.)
Wykładowca: Prof. P. Kuna (Łódź)
Dyskusja (5 min.)
16:20-16:40
Przerwa kawowa
16:40-17:05
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA III
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Q-Pharma
Postępowanie w zapaleniach błony śluzowej nosa i zatok u dzieci i dorosłych (20 min.)
Wykładowca: Prof. T. Zatoński (Wrocław)
Dyskusja (5 min.)
17:05-17:35
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA  IV
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Atopowe zapalenie skóry trudne do leczenia- praktyczne zasady terapii, pielęgnacji oraz zasady stosowania wilgotnych opatrunków (25 min.)
Wykładowca: Prof. M. Trzeciak (Gdańsk)
Dyskusja (5 min.)
17:35-18:00
NIE ZAWSZE KAZUISTYKA
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Seks, narkotyki, alkohol i alergie (20 min.)
Wykładowca: Prof. K. Buczyłko (Łódź)
Dyskusja (5 min.)

06 LISTOPADA (SOBOTA)
8:00-9:00
WARSZTATY EMMA CAFÉ
Trudny orzech czyli jak rozgryźć fistaszka
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez EMMA
Prowadzenie: Prof. R. Kurzawa (Rabka-Zdrój)
Wstęp teoretyczny (20 min.)
Wykładowca: Dr E. Majsiak (Lublin)
Przypadki kliniczne (20 min.)
Wykładowca: Dr Ł. Błażowski (Rabka Zdrój, Rzeszów)
Dyskusja (20 min.)
9:00-9:25
GORĄCY TEMAT II
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez GlaxoSmithKline
Praktyczne aspekty leczenia astmy ciężkiej (20 min.)
Wykładowca: Dr hab. A. Chciałowski (Warszawa)
Dyskusja (5 min.)
9:25-9:55
AKADEMIA LEKARZA PRAKTYKA  V
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Odrębności diagnostyki alergii na leki u dzieci i młodzieży (25 min.)
Wykładowca: Dr hab. J. Glück (Katowice)
Dysksuja (5 min.)
9:55-10:20
GORĄCY TEMAT  III
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Nutricia
Podwójna siła synbiotyku w alergii pokarmowej - skuteczna terapia i wsparcie układu immunologicznego (20 min.)
Wykładowca: Dr Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój, Rzeszów)
Dyskusja (5 min.)
10:20-11:25
SESJA  VII
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez ALK
Prowadzenie: Prof. E. Cichocka-Jarosz (Kraków)
Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych – kwalifikacja do immunoterapii (VIT) (30 min.)
Wykładowca: Prof. E. Czarnobilska (Kraków)
Leczenie alerigii na jady owadów błonkoskrzydłych - standardy i problemy (30 min.)
Wykładowca: Prof. A. Bożek (Katowice)
Dysksuja (5 min.)
11:25-12:00
PRO – CONTRA  III
Prowokacja pokarmowa w szpitalu czy reekspozycja domowa?
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Prof. E. Jarocka-Cyrta (Olsztyn)
W szpitalu (15 min.)
Wykładowca: Dr hab. W. Feleszko (Warszawa)
W domu (15 min.)
Wykładowca: Dr hab. A. Horvath (Warszawa)
Dysksuja (5 min.)
12:15-12:40
SPOTKANIE Z EKSPERTEM  V
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez LEO Pharma
Atopowe zapalenie skóry – rozstania i powroty (20 min.)
Wykładowca: Prof. M. Trzeciak (Gdańsk)
Dysksuja (5 min.)
12:40-13:25
TRZECIA STRONA MEDALU  I 
czyli PAMIĘTAJ O DIAGNOSTYCE RÓŻNICOWEJ
sesja organizowana w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Organizacyjny Sympozjum
Prowadzenie: Prof. A. Jung (Warszawa)
Telefon do przyjaciela: kiedy alergolog powinien poprosić gastrologa o konsultację? (20 min.)
Wykładowca: Prof. E. Jarocka-Cyrta (Olsztyn)
Zabrakło tylko astmy… (20 min.)
Wykładowca: Prof. L. Szydłowski (Katowice/Kraków)
Dysksuja (5 min.)
13:25-13:50
TRZECIA STRONA MEDALU  II
czyli JUTRO MOŻE BYĆ ZA PÓŹNO
wykład organizowany w ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Stallergenes
Dziecko, alergia i astma  - czas nie działa na naszą korzyść (20 min.)
Wykładowcy: Prof. P. Majak (Łódź) 
Dr Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój/Rzeszów)
Dysksuja (5 min.)
13:50 - 14:00
ZAKOŃCZENIE XXVI SYMPOZJUMProgram w formie PDF. 
Patronat


Sponsorzy i WystawcyPatronat medialny